Logo

DISCLAIMER

Copyright
De informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd, in welke media en voor welk doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DAWService BV (verder te noemen DAW).

Aansprakelijkheid
De website van DAW is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan DAW hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. DAW kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links en informatie, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook.

Geen garantie
DAW garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, validiteit, tijdigheid, volledigheid of beschikbaarheid van alle verkregen of samengestelde informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt aangeboden in de feitelijke staat, is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. DAW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Verwijzingen naar andere sites
DAW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

DAW behoudt zich het recht voor ten alle tijde zonder verdere motivering, deze website te wijzigen en/of te verwijderen.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens DAWService (verder DAW) verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van DAW bezoeken of gebruiken.

Gebruik van de persoonsgegevens

DAW verzamelt daarbij alle door u verstrekte gegevens zoals;

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

 

DAW kan deze gegevens gebruiken om;

 • verzoeken van u in behandeling te nemen
 • dienstverlening aan u te verbeteren
 • contact met u op te nemen of te onderhouden
 • een aanvraag voor een dienst van DAW aan u in behandeling te nemen.

 

Informatie wijzigen en bezwaar

U kunt contact opnemen met het secretariaat van DAW via brief of via een email aan info@daweservice.nl voor;

 • meer informatie over de wijze waarop DAW persoonsgegevens verwerkt
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring

 

U heeft daarbij de volgende rechten;

 • recht van inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op verwijderen gegevens
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Beveiliging van uw gegevens

 • DAW zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk
 • DAW zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen

 

Derden

 • DAW zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden of daartoe verplicht wordt op grond van Wet of gerechtelijke uitspraak.

 

Wijzigen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan, deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Chat openen
1
💬 Chat!
Hallo 👋
Kunnen we je ergens mee helpen?