Trappentorens

Deze worden ingezet om verdiepingen, daken en hoger gelegen vloeren bereikbaar te maken.

Vaak worden deze gemonteerd bij nieuwbouw loodsen, kademuren en vrijgegraven tracés.

Ook bij renovatie van flatgebouwen plaatsen we deze voor de bewoners.